KAKSIKYMMENTÄ KAINOA VUOTTA

 

Talvella 1990 ryhmä kainuulaisia noutajakoirien kasvattajia alkoi puuhata oman yhdistyksen perustamista koska harrastajamäärä oli lisääntynyt. Innokkaiden perustajien kutsusta vähän yli kolmekymmentä henkilöä kokoontui 29.4.1990 Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-saliin ensimmäiseen yhdistyksen perustavaan kokoukseen.

 

Kokous hyväksyi yhdistyksen perustamisen ja perustamiskirjan allekirjoittivat yhdeksän hankkeen varsinaista alullepanijaa, joita voidaan nimittää yhdistyksen perustajajäseniksi. Perustamiskirjan ovat allekirjoittaneet Tiina Eskelinen-Pääkkönen, Anita Härkönen, Marjo Kainulainen, Anu Kyllönen, Teuvo Leinonen, Anja Peltohaka, Pasi Pääkkönen, Helena Rissanen, Irmeli Tuikka ja Markku Tuikka.

 

Perustavassa kokouksessa yhdistyksen nimeksi päätettiin Kainuun Noutajat r.y. sekä hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ja toimintasuunnitelma. Yhdistys päätti myös alusta alkaen liittyä Suomen Kennelliiton, Kainuun kennelpiirin ja Suomen Noutajakoirajärjestön jäseneksi.

 

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Leinonen. Hallituksen jäseniksi tulivat Helena Rissanen, Tiina Eskelinen-Pääkkönen, Ritva Moilanen, Anu Kyllönen, Pertti Huusko ja Anita Härkönen sekä varalle Jouni Korhonen ja Markku Tuikka.

 

Pitkäaikaisia toimihenkilöitä yhdistyksen alkutaipaleelta voidaan mainita Helena Rissanen perustamisesta lähtien yhdeksän vuotta hallituksessa, ensin kuusi vuotta sihteerinä ja sitten kolme jäsenenä. Yli kymmenen vuotta hallituksessa ovat olleet Esa Pyy ja Kirsti Manninen. Myös Satu Härkösen nimi näkyy seitsemänä vuonna vaihtelevasti jossakin hallitustason tehtävässä. Vielä voidaan mainita Merja ja Teuvo Leinonen, jotka olivat kuusi vuotta yhdessä tilintarkastajina, Merja lisäksi seitsemännenkin vuoden.